0
Basket

GO TO CHECKOUT

GWARANCJA DOŻYWOTNIA


1. Wszystkie pierścionki zaręczynowe i obrączki, które znajdują się w ofercie sklepu Kasia Wójcik Jewellery są objęte gwarancją dożywotnią.

2. Gwarantem jest June Katarzyna Wójcik z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 30, lok.158, NIP: 5862120182, REGON: 146600020

3. Określenie „ dożywotnia” dotyczy okresu w jakim w/w opisane wyroby istnieją w pierwotnej formie, tj. w formie w jakiej zostały nabyte od June Katarzyna Wójcik. Jakiekolwiek modyfikacje formy powodują utratę gwarancji.

4. Gwarancja obejmuje odnowienie i czyszczenie powierzchni, dwukrotną zmianę rozmiaru do dwóch rozmiarów (w górę i w dół ).

5. Gwarancja dożywotnia nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą biżuterii w tym kamieni szlachetnych, a także jej/ich uszkodzeniem lub zniszczeniem uniemożliwiającym przywrócenie jego stanu w dnia zakupu.

6. Wykonywanie jakichkolwiek prac przy biżuterii w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji. Jedynym właściwym sposobem pielęgnacji biżuterii jest użycie specjalnej ściereczki, która jest przekazywana razem z zakupioną biżuterią.

7. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem e-maila: pracowni@kasiawojcik.com.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia Juna Katarzyna Wójcik poinformuje czy gwarancje uznaje lub czy zachodzi potrzeba zbadania towaru. Jeśli koniecznym jest zbadanie towaru Juna Katarzyna Wójcik przyśle kuriera. Koszt kuriera ponosi Juna Katarzyna Wójcik chyba, że gwarancja okaże się niezasadna. Termin rozpoznania i realizacji gwarancji wynosi do 14 dni roboczych.


WORLDWIDE SHIPPING
SECURE ONLINE PAYMENT AVAILABLE

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTEROur newsletter gives you access to exclusive discounts, limited products and behind the scenes materials
Enter email address
platności onlineplatności online
nowosz.com' style=
Moją stronę oraz sklep zaprojektował i wykonał Konrad z nowosz.com